Magma Utgave 3 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Fredrik Hagen, Sissel Rødevand FOTO: Dziana Hasanbekava

Egen pensjonskonto på plass – hva har skjedd og hva vil skje

Egen pensjonskonto for innskuddspensjon er på plass. Pensjonskapitalbevis og milliarder av kroner skal flyttes mellom pensjonsleverandørene. Ansatte med innskuddspensjon går en ny, forenklet, fremtid i møte.

Foto: Pexels

Fredrik Hagen er utdannet samfunnsøkonom og er partner i Actecan AS. Han har erfaring fra forsikringsbransjen og offentlige myndigheter siden 2000. Fredrik har bred erfaring med pensjonsutredninger og - analyser, spesielt knyttet til pensjonsordninger for offentlig ansatte og utredninger for det offentlige.

Foto: Actecan

Vi omtalte først innføringen av «Egen pensjonskonto» i Magma nr. 5/2020. Poenget med innføringen av Egen pensjonskonto er å gjøre pensjonen mer oversiktlig for den enkelte, og gi mer penger til pensjon og mindre til kostnader.

Egen pensjonskonto innebærer at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold i utgangspunktet skal overføres til nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, gitt at arbeidsgiver har en innskuddspensjonsordning.

Sissel Rødvand er utdannet aktuar og er partner i Actecan AS. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen tilbake til 1988 og har deltatt i en rekke utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon.

Foto: Actecan

Den enkelte kan likevel velge at pensjonskapitalbevis ikke skal overføres til arbeidsgivers pensjonsleverandør, men bli værende hos dagens pensjonsleverandør. Den enkelte kan også velge å ha pensjonssparingen fra nåværende arbeidsgiver, samt de pensjonskapitalbevisene som ønskes, hos en selvvalgt leverandør.

Bedrifter og ansatte i bedrifter med innskuddspensjonsordninger skal nå ha fått beskjed om at Egen pensjonskonto er innført.

Den store flyttesjauen

Egen pensjonskonto ble innført 1. januar 2021, med diverse overgangsregler. Nå ved oppstarten det veldig mange pensjonskapitalbevis som skal flyttes på en gang. Det eksisterer allerede over en million pensjonskapitalbevis som må «på plass», før alle har fått flyttet pensjonskapitalbevisene sine dit de skal være i det nye systemet. Flyttingen av pensjonskapitalbevisene som skal skje nå i første omgang, kalles av mange «Den store flyttesjauen». Hele 65 milliarder kroner skal flyttes i løpet av perioden 1. mai til 31. desember i 2021. Den lange fristen for å få flyttet alle pensjonskapitalbevisene skyldes at myndighetene vil unngå at flyttingen av så store midler skaper uro i finansmarkedene.

Samtidig er det spennende for den enkelte hvordan verdien av pensjonsmidlene er akkurat på flyttedato. Den enkelte kan ikke selv velge akkurat hvilken dato pensjonskapitalbevisene skal flyttes. Hvilke pensjonskapitalbevis som skal flyttes når, velges automatisk via en algoritme utviklet av pensjonsinnretningene i fellesskap. Det er opprettet et «Pensjonskontoregister» som tar hånd om denne utvelgelsen, at de forskjellige pensjonsinnretningene får beskjed om hvilke pensjonskapitalbevis som skal flyttes når, og som sørger for at overføringen av penger skjer mellom pensjonsinnretningene.

Pensjonsinnretningen som har et pensjonskapitalbevis som skal flyttes skal gi eieren informasjon om når flytting forventes å skje.

For nye pensjonskapitalbevis i 2021, det vil si i tilfeller der en ansatt har sluttet i bedriften i 2021, kan flytting av pensjonskapitalbevisets bli forsinket, men skal likevel være på plass ved utløpet av året.

1. mai var fristen for å melde fra om at en ikke ønsker å flytte pensjonskapitalbeviset sitt. I følge tall fra Norsk Pensjon har 6 546 pensjonskapitalbevis blitt reservert mot flytting.

Det kan også være andre grunner enn en reservasjon til at et pensjonskapitalbevis ikke skal flyttes. Personer som i dag ikke jobber i en bedrift med innskuddspensjon vil ikke få flyttet sine pensjonskapitalbevis. Dette gjelder for eksempel de som nå er ansatt i offentlig sektor, i en bedrift med hybridpensjon eller ytelsespensjon eller er pensjonist (har begynt å ta ut pensjon).

Institusjonen Norsk Pensjon er sentral i håndteringen av egen pensjonskonto. Det er på deres nettsider at den enkelte kan reservere seg mot flytting av pensjonskapitalbeviset, det er der den enkelte kan melde fra at vedkommende bruker selvstendig leverandør, og det er de som lager statistikker nå i «den store flyttesjauen». På deres nettsider skal også diverse opplysninger om kostnader fremkomme.

På grunn av «den store flyttesjauen» kan det i hele 2021 være vanskelig å få utført normal flytting av en tjenestepensjonsordning, og det er gitt overgangsregler som tillater pensjonsinnretningene å utsette slik flytting. Pensjonsinnretningene skal imidlertid gi sine kunder informasjon dersom flyttemulighetene begrenses.

Selvvalgt pensjonsleverandør

Det er nå åpnet for at de ansatte kan velge å ha pensjonssparingen et annet sted enn der arbeidsgiver har tjenestepensjonsordningen. De som velger en selvvalgt leverandør vil få overført både det avtalte sparebeløpet og forvaltningskostnaden bedriften måtte betalt for dem hos sin pensjonsleverandør, en standardkompensasjon, til den selvvalgte leverandøren.

Dersom standardkompensasjonen er større enn det den ansatte må betale i kostnader hos sin selvvalgte leverandør, vil det overskytende gå direkte til pensjonssparing. Betaler bedriften mindre enn det den ansatte må betale selv, må det som mangler trekkes fra kontoen, og pensjonen blir lavere.

Den enkelte må selv betale administrasjonskostnader knyttet til selvvalgt leverandør.

I følge tall fra Norsk Pensjon per 1. mai er det 39 000 personer som har valgt selvvalgt leverandør.

Kostnader og Finansportalen

Flere fagforeninger har fremforhandlet lave kostnader for egen pensjonskonto hos pensjonsleverandører for sine medlemmer. Flere pensjonsleverandører tilbyr også lave kostnader til ansatte med innskuddspensjon uavhengig av både arbeidsgiver og organisasjonstilknytning. Nettsiden finansportalen.no gir en oversikt over noen av kostnadene knytte til Egen pensjonsordning hos ulike leverandører. Der kan du også sammenligne disse kostnadene med kostnader for IPS (individuell pensjonsspareordning).

Finansportalen viser at svært få pensjonsleverandører tar administrasjonskostnader for egen pensjonskonto. Det er helt klart at først innføringen av ny IPS, og nå innføringen av Egen pensjonskonto. har ført lavere kostnader på pensjonssparing for enkeltpersoner fra de aller fleste pensjonsleverandører enn det som var tilfelle for bare noen år siden.

Hva skjer videre

Når «den store flyttesjauen» er gjennomført, skal flytting av pensjonskapitalbevis skje automatisk ved bytte av arbeidsgiver, men med mulighet for å reservere seg. De som har valgt selvvalgt pensjonsleverandør, skal få overført pensjonssparingen til denne leverandøren uansett arbeidsgiver. Det vil være mulig å velge selvvalgt leverandør når som helst, og det vil bli mulig å fravelge selvvalgt leverandør og i stedet ha pensjonssparingen der arbeidsgiver har sin pensjonsordning.

 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 3 2021

)