Magma Utgave 1 2023 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Andreas Wabø FOTO: Privat

Ny jobb: Andreas Wabø

Hva er den viktigste oppgaven i din nye jobb? 

Å ta på seg jobben som leder for Hill+Knowlton Strategies handler for meg først om å bli godt kjent med selskapet. Det nytter ikke å tenke at man har løsningen på hva som er riktig for akkurat dette selskapet, uten å lytte til dem som allerede kjenner selskapet på godt og vondt – nemlig dem som jobber her fra før. Å lytte er derfor noe av det viktigste jeg gjør i min nye jobb. Jeg har hatt fine samtaler med hver og en, og fått gode innspill og en og annen røverhistorie. Det siste skal man ikke kimse av, det ligger mye kultur i gode historier. 

Andreas Wabø: Ny administrerende direktør i Hill+Knowlton Strategies.

Kultur er for øvrig en viktig suksessfaktor, også for å lykkes økonomisk. En god kultur bygges på retning, mening og tilhørighet. En tydelig felles retning som gir mening, skaper tilhørighet, samarbeid og drivkraft. Det gjør at folk gleder seg til å dra på jobb mandag morgen, og ikke bare ser frem til fredagen. I en kunnskapsbedrift er det de kreative og skarpe hodene vi selger, og da må det være tilrettelagt for å gjøre en god jobb. 

Hva slags ledertype er du? 

Jeg håper jeg oppfattes som en verdiorientert og nærværende leder med stor takhøyde og empati, selv om jeg setter høye krav – ikke nødvendigvis til folk, men på vegne av folk og hva vi skal få til sammen. Jeg tror ikke på strenge hierarkiske strukturer, snarere tror jeg på involvering og medbestemmelse som gjør at folk kjenner på ansvar og mestring. Når det er sagt, betyr ledelse selvsagt å sette retning, og ikke minst evne å lede fag, folk og forretning slik at det gir resultater. 

Hva tenker du om ledelse og endring? 

Å lede andre er alltid utfordrende og noe man aldri blir utlært i. Som ung og uerfaren leder opplevde jeg det som ganske ensomt. Jeg oppfattet at jeg måtte bestemme og være sjef med stor S, og fikse alt for å ikke bli oppfattet som svak og ubesluttsom. Etter mange år som leder i ulike virksomheter har jeg heldigvis blitt klokere. Å lede andre er først og fremst en tillitserklæring. Du trenger ikke kunne alt eller ha alle svar som leder, men du bør forstå hvor andre kan komplettere deg, slik at man i fellesskap kommer frem til gode løsninger. Ledelse handler jo om innflytelse gjennom andre og å få folk med seg mot et tydelig og meningsfullt målbilde. For å endre kurs må vi først sikre en felles erkjennelse av og forståelse for at endring er nødvendig – først da kan man få aksept for og forpliktelse til nye handlinger. 

Hva er den viktigste egenskapen du ser etter om du selv skal ansette noen? 

I tillegg til riktig kompetanse og dyktighet ser jeg etter drivkraft, gode holdninger og evnen til å bidra inn i et fellesskap. Sololøpere som kvesser albuene hver dag før de går på jobb, passer ikke inn hos oss. Vi jobber som team for å levere best mulig resultat for kundene våre. Det krever at vi spiller hverandre gode og sammen klekker ut de beste løsningene for dem som kjøper tjenestene våre. Vi er et selskap med bred tjenesteportefølje og sammensetning av kompetanse, og her skal det lønne seg både å rekke opp hånda og ta initiativ – og å rekke frem hånda til kolleger og ta dem med. 

)