Magma Utgave 1 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Ny jobb: Ane Berbu Kleppe

Prosjektleder boligkunder, Oslo S Utvikling (OSU)

Hvorfor ønsket du deg ny stilling i samme bedrift?

Min arbeidsgiver, Oslo S Utvikling (OSU), er eiendomsutvikler i Bjørvika. Etter å ha bygd Barcode-rekken er OSU nå hovedsakelig en boligutvikler.

Ledelsen så at det var behov for en rolle som skulle ivareta OSU sine boligkunder. Jeg syntes dette hørtes veldig spennende ut – å få ta del i et viktig fokus-område for bedriften: kundetilfredshet.

Hva blir den viktigste oppgaven i din nye stilling?

Jeg skal etablere en kundereise som sørger for god ivaretakelse av OSU sine boligkjøpere, og bidra til økt kundetilfredshet blant våre boligkunder. Dette omhandler blant annet å sørge for velfungerende kommunikasjonsrutiner, gode tilvalgsprosesser, oppfølging og involvering gjennom digitale og fysiske aktiviteter samt å bidra til at OSU sine partnere har full innsikt i vår tankegang som omhandler sluttbruker og en fornøyd boligkunde.

Hva er de viktigste egenskapene du tenker var avgjørende for å få jobben?

Jeg har tidligere nesten utelukkende hatt nyetablerte stillinger og prosjekter. Min nåværende stilling i OSU er intet unntak. Jeg trives med, og har blitt godt vant til, å ikke komme til dekket bord, men måtte igangsette, etablere og tråkke opp veien videre. En del må bli til mens man går, og ting blir ikke alltid som man hadde planlagt. Det å ikke være redd for å skulle ta fatt på noe nytt tenker jeg er en fordel.

Hva er de viktigste egenskapene du ser etter om du selv skal ansette noen?

At personen er engasjert og dedikert og er en god lagspiller som jobber målrettet.

Og sist, men ikke minst, er åpen og genuin – og evner å bygge gode relasjoner.

Hvor ofte bør man skifte jobb eller se seg om etter ny jobb?

For meg handler dette om mulighetene man har hos sin arbeidsgiver –når det gjelder både personlig og faglig utvikling. Føler du at det blir ivaretatt og verdsatt, og at trivselen er høy, så vil det bidra til at du blir hos samme arbeidsgiver over flere år. Dersom dette ikke er tilfellet, så er det forståelig at en arbeidstaker vil se seg om etter nye utfordringer.

Les hele Magma 1/22

)