Vilkår for deltakelse på turer i Econas regi

Econas ansvar

Econa er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet og stiller med arrangementsansvarlig.

Deltakerens ansvar

Deltakelse på Econas arrangement skjer på eget ansvar.

Enkelte av Econa arrangementer vil kunne kreve spesielle ferdigheter eller god fysisk form. Den enkelte er ansvarlig for egen deltakelse, dersom du er usikker rådfør deg med arrangementsansvarlig før påmelding og gjennomføring av arrangementet.

Deltaker er selv ansvarlig for å ha med tilstrekkelig personlig utstyr, samt ta del i felles sikkerhetsrutiner og opptre lojalt ovenfor arrangementsansvarlig sine beslutninger.

Econa er ikke ansvarlig for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under gjennomføringen av arrangementet. Deltaker er selv ansvarlig for å tegne en kombinert reise- og ulykkesforsikring.

Økonomiske konsekvenser ved fravær

Econa vil ikke refundere egenandelen ved fravær. I de tilfeller hvor Econa dekker deler eller hele arrangementet og du er fraværende, vil du kunne bli krevd din andel av tiltakets faktiske kostnad. Dersom du er fraværende på grunn av sykdom ber vi deg ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.