Risikostyring - ved å inkludere måloppnåelse blir prosessen mer enn bare papirarbeid og teoretisk øvelser

Risikostyring kan faktisk påvirke selskapets prestasjoner og måloppnåelse, og jada, det finnes også teknologi og gode systemer for å bli kvitt papirarbeidet og manuelle prosesser.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

I dette seminaret på Høyres hus den 7. Juni får dere møte EY og Corporater som vil snakke om hvordan GRC og målstyring (Performance) kan smeltes sammen i en helhetlig styringsplattform. Det er på tide at GRC blir til GPRC! Stadig nye og endrede lovkrav, forventninger i markedet og en kontinuerlig endring i trusselbilde gjør arbeidshverdagen mer og mer komplisert og påvirker både risikobildet og prestasjoner til bedriftene. De fleste av oss har nok tenkt tanken om å kunne forenkle og samkjøre ledelse, styring, kontroll og rapportering av etterlevelseskrav (compliance), internkontroll og risiko på tvers av organisasjonen. EY og Corporater vil fortelle om hvordan. Det blir enkel mat og mingling fra kl. 17.00, seminaret begynner 17.30 og varer til 19.15. Rett i etterkant inviterer nettverket til en liten ‘’after-mingling’’ rett rundt hjørnet – på Amundsens bryggeri og spiseri. Agenda: • GPRC – det er på tide og introdusere P i GRC arbeidet • Bruk av teknologi i GPRC arbeidet • Introduksjon av risikostyringsrammeverk • Praktisk case: Komplett Bank • Nå har vi fått teorien – hvordan setter vi i gang? Dere vil møte: Daniël Smidts er Associate Partner i EY og har jobbet med europeiske finansinstitusjoner og lokale regulatorer i over 20 år. De siste 7 årene ga han i økende grad råd og hjalp til med å implementere og fremme bruken av risikoteknologi. Han har sluttet seg til EY Norge i slutten av 2020 hvor han leder rådgivningspraksisen for ikke-finansiell risiko. Det siste året ga ham evnen til å forstå gjeldende norske finansinstitusjoners modenhetsnivå mot risikostyring generelt og risikoteknologi spesifikt. Basert på denne kombinasjonen av erfaring med ledende europeiske så vel som lokale norske finansinstitusjoner, er Daniël overbevist om at 2022 er et flott år for å forberede seg på risikotransformasjon samtidig som man bruker teknologi og forbedrer eksisterende praksis og rammeverk. Med en stadig mer digital forretningsmodell av norske Finans Institusjoner, v

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.