Econa Mentor: Samtaleteknikk

Å skape god dialog i relasjonen mellom mentor og adept er avgjørende for begges utbytte av prosessen. Samtalene vil ha ulik karakter – noen ganger rådgivende, andre ganger erfaringsbaserte og noen ganger eksplorerende. Uansett ønsker vi at samtalene skal munne ut i noe håndfast – en nyttig refleksjon, en ny innsikt eller en forpliktelse til handling. På dette webinaret presenteres en struktur for hvordan slike samtaler kan gjennomføres, og det blir anledning til praktisk trening på bruken av verktøyet i mindre grupper.

Tid og sted

  • Tirsdag 1. mars
  • 17.00 - 18.30
  • Online

Priser, plasser og frister

  • Medlem: Gratis
  • Student medlem: Gratis
  • Ledige plasser: 21
  • Påmeldingsfrist: 28. februar

Kontaktperson

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Selv om Econa mentorprogram er samlingsuavhengig, ønsker vi å jevnlig tilby dere som er mentorer faglig påfyll, som dere kan bruke i mentorskapet og ellers i karrieren. Det blir anledning til å knytte kontakt med andre deltakere i programmet, og til å diskutere generelle mentorproblemstillinger uavhengig av om man er mentor for første gang, eller om man har lang erfaring som dette.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Econa Mentorgruppe
Gry Skjellevik & Kristin Ølberg

Foredragsholder:

Erlend Gitsø

Erlend O. Gitsø er partner i rådgivningsselskapet Impaktor AS. Erlend leverer bedriftsinterne leder- og organisasjonsutviklingsprogrammer og har skrevet bøker om coaching, ledelse og kommunikasjon, sist fagboka Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok for å drive endringsprosesser i offentlig sektor (Kommuneforlaget/KF). Erlend har også hatt ansvar for utvikling og gjennomføring av leder- og trenerutdanningene til norsk idrett gjennom rollen som universitetslektor II ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for coaching og idrettspsykologi. Erlend er benyttes som foreleser og sensor ved flere universiteter og høgskoler.

Utdannelse:

Erlend er utdannet statsviter fra London School of Economics (LSE) og har påbygning i organisasjons- og ledelsesfag fra UiO. Han har tilleggsutdannelse/sertifisering innen coaching fra CTI i Norge og USA samt fra Adler School of Professional Coaching, Toronto, Canada.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.