Årsmøte Econa Telemark

Econa Telemark avholder sitt årsmøte på Kafé K. Etter årsmøtet kommer Stortingsrepresentant for Telemark Høyre, Mahmoud Farhmand. Han vil snakke blant annet om sine hjertesaker: ren energi til industrien, EØS-avtalen er viktig for Telemark og satsningen på fagarbeiderne. Det vil bli servert enkel middag under arrangementet. FHI sine korona retningslinjer vil bli fulgt.

Tid og sted

 • Torsdag 24. mars
 • 17.30 - 20.00
 • Kafè K
 • Porsgrunn

Priser, plasser og frister

 • Medlem: Gratis
 • Student medlem: Gratis
 • Ledige plasser: 13
 • Påmeldingsfrist: 21. mars

Kontaktperson

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Dagsorden Årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to til å undertegne referatet
 4. Behandling av Årsberetning og regnskap 2021
 5. Behandling av budsjett 2022
 6. Valg av
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomite`
 7.  Lokalavdelingens strategi og handlingsplan for den kommende perioden
 8. Behandle innkomne forslag til vedtektsendringer – nye rammevedtekter
 9. Behandle innkomne forslag til vedtak
 10. Eventuelt

Foredragsholder: Stortingsrepresentant for Telemark Høyre, Mahmoud Farhmand

NB! Saker til punktene 8, 9 og 10 sendes til leder i Econa Telemark; Gustav Amlie på e-post; gustav.amlie@gmail.com innen 17. mars 2022.

Sakspapirer sendes ut før årsmøtet til de påmeldte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.