Årsmøte Econa Møre og Romsdal

Vi inviterer til årsmøte i Econa Møre og Romsdal som i år kjøres digitalt.

Tid og sted

  • Torsdag 31. mars
  • 19.00 - 21.00
  • Online

Priser, plasser og frister

  • Medlem: Gratis
  • Student medlem: Gratis
  • Ledige plasser: 54
  • Påmeldingsfrist: 30. mars

Kontaktperson

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Vi ønsker flere engasjerte medlemmer til styret for å kunne levere et spennende medlemstilbud på lokalt plan. Vil du være med på laget?

Som styremedlem får du nyttig erfaring med styrearbeid. Styreverv er også en fin måte å bygge nettverk med andre økonomer på, på tvers av bransjer lokalt, regionalt og nasjonalt. Administrasjonen bistår Econa Møre og Romsdal med nettsider, nyhetsbrev og opplæring i lokalavdelings- og styrearbeid. 

Har du lyst til å bidra? Send en kort beskrivelse av deg selv og din bakgrunn, og si gjerne noe om hva du ønsker å bidra meg i styrearbeidet. Ta med link til din LinkedIn profil, eller legg med din CV.

Frist for å melde din interesse er 15.02.2021. Leder i valgkomiteen, Camilla Blom treffer du på camilla.blom@wattn.no. Valgkomiteen tar kontakt med aktuelle kandidater i etterkant av fristen. 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Valg av ordstyrer
- Valg av referent og to til å signere referatet
- Vedta dagsorden
- Behandle årsberetning og -regnskap
- Valg av Styreleder, styremedlemmer (evt vararepresentanter, revisor og valgkomité
- Lokalavdelingens handlingsplan for den kommende periode
- Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer
- Behandle innkomne forslag til vedtak

Årsmøtedokumentasjonen finner du her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.