Styrets rolle i strategiarbeid

Styrets jobb er ikke en «passiv» beslutningsrelatert og formalistisk rolleutøvelse. Styret som øverste lederorgan har sitt klare ansvar i forhold til god helhetlig ledelse - utvikling og verdiskaping i virksomheten. Dette betinger bl.a. Strategisk kompetanse. Styrets strategiske rolle er sentral og blir stadig viktigere.

Tid og sted

  • Torsdag 30. september
  • 08.30 - 09.30
  • Online

Priser, plasser og frister

  • Medlem: Gratis
  • Student medlem: Gratis
  • Ledige plasser: 0
  • Påmeldingsfrist: 28. september

Kontaktperson

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Styrearbeid, styreutvikling og styreledelse

Styret er den strategiske driveren og den daglig ledelse har det operative ansvaret for den daglige drift basert på styrets klare strategiske føringer. Strategi og strategisk ledelse er langt mere enn å formulere noen visjoner, mål og verdier.

Econa Trøndelag vil i dette frokostmøtet få frem viktige aspekter ved styrets rolle i selskapers strategiske arbeid. Foredrag ved Frode Solberg, Handleshøyskolen BI.

Webinar kjøres over Zoom.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.