Hvordan sikre virksomheten mot cyberangrep

Det går nesten ikke en dag uten at du leser om selskaper som blir utsatt for dataangrep. Ledelsen er under stadig press på å sikre virksomheten mot denne type trusler, men hvor starter man?

Tid og sted

  • Onsdag 15. september
  • 17.30 - 19.00
  • Online

Priser, plasser og frister

  • Medlem: Gratis
  • Student medlem: Gratis
  • Ledige plasser: 76
  • Påmeldingsfrist: 12. september

Kontaktperson

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Preben Nyløkken fra PwC har i de siste 15 årene jobbet som etisk hacker, og har som jobb å lovlig bryte seg inn i norske og internasjonale virksomheters datanettverk. Dette på selskapenes bestilling, for å finne svakheter og sikre at virksomhetene selv er i forkant av de cyberkriminelle.

Sikre mot cyberangrep

Han vil gi et innblikk i hvordan de "alltid klarer å få tilgang", gi innblikk i et stadig mer komplekst trusselbilde, samtidig som han vil gjøre arbeidet med cybersikkerhet oversiktlig og forståelig for ledelsen.

God informasjonssikkerhet handler ikke om å alltid ha den siste teknologien, men om å ha gode rutiner og prosesser på plass som kontinuerlig sikrer at ledelsen er kjent med selskapets cyber-risiko og kan løpende vurdere og håndtere denne.

I foredraget vil Nyløkken forklare konkret:

  • Hvordan de cyberkriminelle får tilgang til virksomheters datanettverk
  • Hvordan ledelsen kan sikre virksomheten mot cyber-angrep gjennom gode rutiner, prosesser og risikostyring, uten selv å måtte inneha kompetanse innen cyber eller IT-faget
  • Hvordan virksomheter kan kartlegge sine viktigste verdier og sikre disse mot cyberangrep - da man ikke kan "beskytte alt"

Hvordan cybersikkerhet ikke bør sees på som en kostnadspost, men heller være et "digital grunnmur" som gjør det mulig for selskapet å innovere og ta i bruk ny teknologi raskere samtidig som cyberrisiko er håndtert.

Formålet med foredraget er å gjøre cybersikkerhet konkret, håndterbart og angripelig for deg.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.