Vedtekter for Sverre Kristoffersens minnefond

Sverre Kristoffersens minnefond har som formål å gi støtte til medlemmer og studentmedlemmer, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglig, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

§ 1. Fondet er opprettet av Halvor Gjestland, Walther Knudsen og Sverre Kristoffersen.

§ 2. Fondet har som formål å yte støtte til medlemmer av Econa, herunder studentmedlemmer, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglige, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

§ 3. I løpet av ett kalenderår kan det ikke utbetales mer enn 10 % av fondets kapital ved inngangen til året. Styret kan fastsette lavere utbetaling for kalenderåret hvis fondets avkastning for foregående år er betydelig mindre enn 10 % av fondets kapital.

§ 4. Econa stiller medlemmer til fondets styre. Fondets styre består av foreningens daglige leder, styreleder og nestleder. Styrets beslutninger er endelige og kan ikke påklages.

§ 5. Fondet forrentes etter de samme prinsipper som forenings egenkapital og skal hvert år tilføres rente tilsvarende foreningens høyeste rente på plasserings- eller bankkonto.

§ 6. Fondets vedtekter kan endres av fondets styre.

§ 7 Grunnkapitalen til fondet er per 31.12.12 kr 100.000,-

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.