En karriererådgivers årsoppsummering

Ofte går tiden raskere enn det man ønsker, plutselig er året 2021 også historie. 2021 er også et år som har hatt mye ulik innhold av ymse varianter, Covid-19, høy oljepris, kraftig nedgang i arbeidsledigheten, mangel på kompetanse innenfor enkelte bransjer, mangel på innsatsfaktorer innenfor ulike bransjer og industrier med mer.

Foto: Towfiqu Barbhuiya/Pexels
Reidar Myrvang
Foto: Lederrådgivning AS

Høsten 2021 har jeg som karriererådgiver hatt gleden av å gi råd og veilede mange av Econa sine medlemmer innenfor karrierecoaching. Mange ulike problemstillinger har reist seg, helt fra det små og enkle som vi løser raskt til de mer store problemstillingene hvor blant annet juristene i Econa med mer blir inkludert. Et tilbud innenfor karrierecoaching og LinkedIn-optimalisering er nok et tilbud som kommer til å bli mer og mer attraktivt i tiden fremover. 

Forventningsavklaringer og tillit er grobunnen for at det skal bli best mulig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Som jeg skrev tidligere i artikkelen er det spennende å få innblikk i problemstillingene som ofte gjør seg gjeldene på en arbeidsplass. Dette også sett igjennom brillene til ulike ledere og medarbeidere som har behov for hjelp og en sparring i hverdagen. Gjennom disse samtalene får man et innblikk i at arbeidslivet ikke bestandig er rosenrødt, selv hos de som kommer høyt på listene til Great Places To Work og andre. Spesielt det med innsalget av roller og realiteten i rollen når man er fysisk tilstede på arbeidsplassen er ofte et dilemma i samtalene. Man blir lovet noe når man signerer kontrakten og etter kort tid i jobben så opplever man at det er en stor mismatch med henblikk på hva som ble lovet og hva som er realiteten. Stjernekandidater som man har lagt mye fokus ned i å rekruttere fra arbeidsgivers ståsted får ikke benyttet hele sitt potensiale, man har ledere som ikke har tid eller er interessert i den nyansatte og ledere som lar det skure og gå og som håper at problemene skal gå over av seg selv.

Den kanskje sterkeste historien jeg møtte i løpet av høsten var et av medlemmene i Econa som fortalte at når man dukket opp på jobb første dag så var ikke pc på plass, ikke passord, ikke telefon og heller ikke noen god introduksjon til å møte de andre i teamet og hvilke arbeidsoppgaver personen skulle ivareta.

En annen problemstilling som ble løftet frem i høst var av et av medlemmene som følte at personen ble uthengt/mobbet av sin nærmeste leder i ulike interne møter. Spørsmålet er da om man skal finne seg i det eller om man skal revurdere sin posisjon og kanskje søke nye muligheter enten internt eller eksternt. For denne personen ble valget å søke seg over som CFO i en annet eksternt selskap og nyte godt av et bra arbeidsmiljø og ikke minst personer som vil hverandre vel. Kanskje et av de viktigste punktene for å trives og være den beste utgaven av seg selv i en rolle. 

Livet er som kjent kort, vi fødes og en dag skal vi gå bort. Spørsmålet er ofte da, hva skal du bruke livet ditt til? Hva trives du med? Når er du den beste utgaven av deg selv, og når er du glad og ikke glad? Forventningsavklaringer og tillit er grobunnen for at det skal bli best mulig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Svar på disse “enkle” spørsmålene kan være en god indikasjon om man er på rett plass eller i rett rolle? 

Hva er din karriereplan for året 2022?

Skrevet av Reidar Myrvang