Nye regler for hjemmekontor

Hvilke rettigheter har du, og hvilke endringer bør du være oppmerksom på i hjemmekontorforskriften?

Foto: Polina Zimmerman / Pexels

Regjeringen har vedtatt ny forskrift for hjemmekontor som trer i kraft 1. juli i år. Endringen kommer som resultat av endringer i arbeidsvaner etter koronapandemien, men også på grunn av generelt behov for oppdatering ettersom den gamle forskriften er fra 2002.

En endring det kan være lurt å være oppmerksom på, er at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde på hjemmekontor som på arbeidsplassen. Vil dette gi redusert fleksibilitet for deg og din arbeidsplass?

Vanskelig å kreve hjemmekontor

I normalsituasjoner kan arbeidsgivere ikke pålegge hjemmekontor som en permanent ordning mot den ansattes vilje, med mindre arbeidsavtalen eller andre avtaler åpner for det.

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hjemmekontorløsning, og arbeidsgiver mener å ha saklige behov for en slik ordning, må arbeidsgiver i så fall gå veien om en endringsoppsigelse, med de krav til saksbehandling som dette innebærer. Det skal derfor en del til for at arbeidsgiver skal kunne pålegge arbeidstakere hjemmekontor.

Arbeidstaker kan heller ikke kreve hjemmekontor, men kan avtale hjemmekontorordning med arbeidsgiver.

Private arbeidsgivere dekker mer

Det er stor forskjell i hvor mye arbeidsgiver tilrettelegger for ansattes hjemmekontor. OsloMet har undersøkt omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid. De har funnet at 28 prosent av de spurte fikk dekket internettabonnement. Av disse jobbet 45 prosent i privat sektor og 10 prosent i det offentlige.

62 prosent av alle spurte får dekket mobilabonnement, hvorav 81 prosent jobbet i privat sektor og 42 prosent i offentlig sektor.

Ta gjerne kontakt med advokatene i Econa for å få bistand til kontakt med arbeidsgiver om avtale om hjemmekontor og innhold i en slik avtale.

Dette er endringene:

 • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
 • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
 • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
 • At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
 • At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Kilde: Regjeringen.no

Dette er rettighetene dine:

For deg som har hjemmekontor som en fast ordning, en eller flere dager i uken:

 • Det skal inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Avtalen skal si noe om omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, forventet varighet dersom avtalen er midlertidig, oppsigelsesadgang, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr mv. for å klargjøre hva som gjelder når arbeidstaker skal jobbe hjemme.
 • Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder hvis du har regulert arbeidstid- ikke hvis du har særskilt uavhengig stilling
 • Forskriften regulerer ikke detaljer rundt yrkesskadeforsikring eller økonomisk dekning av kontorteknisk utstyr.
 • Du bør avtale med arbeidsgiver om du kan få dekket kontorteknisk utstyr.
 • Arbeidsgiveren skal så langt det er praktisk mulig sikre et forsvarlig miljø for de som jobber hjemmefra, også på det psykososiale plan.

For deg som har hjemmekontor i korte perioder eller av og til:

 • Arbeidsmiljølovens regler gjelder så langt de passer.
 • Du bør avtale med arbeidsgiver om du kan få dekket kontorteknisk utstyr.

Fjernarbeid som utføres andre steder enn i arbeidstakers eget hjem, for eksempel arbeid fra hytta, på toget på vei til jobb eller på tjenestereise er uansett omfattet av arbeidsmiljøloven så langt den passer.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.