Har offentlig sektor et imageproblem mot ferske økonomer?

Økonomistudentene i Econa mener det offentlige bør profilere seg mer aktivt overfor nyutdannede økonomer. Econas årlige studentundersøkelse viser at kun sju prosent av studentene vil begynne i det offentlige.

Foto: Julie Hrncirova

Marie Rønnevik, leder av Econas studentforening, sier til NRK at det offentlige går glipp av mange kloke hoder med sin lite offensive holdning mot ferske økonomer. De må rett og slett bli flinkere til å selge seg inn.

Studentundersøkelsen er Econas årlige undersøkelse mot studentmedlemmene våre. Det er økonomistudentene Anniken Aarrestad og Maja Lund som analysert funnene i undersøkelsen. De har hatt sommerjobb i Econa i sommer, og mener sjefene i det offentlige må skjerpe seg om de skal lykkes med å rekruttere flere unge økonomer.

Funnene viser at veldig få avgangsstudenter innen femårig masterstudie i økonomi og administrasjon søker jobb i det offentlige.Og det er ikke rart, mener Marie, Anniken og Maja. De mener at offentlig sektor er helt usynlige overfor studentmiljøer på universitet og høyskoler.

Du finner hele saken på NRKs sider.