Econa inngår avtale med Finans Norge

– Econa har mange medlemmer i finansnæringen og har potensiale for flere medlemmer i bransjen. Vi er så glade for å få på plass en tariffavtale med Finans Norge, sier leder av arbeidslivsavdelingen Per Christian Rogdar og Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef i Econa.

FORNØYDE: Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr, forhandlingssjef i Econa Marianne Kringlebotn, leder av arbeidslivsavdelingen i Econa Per Christian Rogdar og advokatfullmektig i Finans Norge Pål Viksmoen.

Foto: Gry May Ljøterud
Marianne Kringlebotn og Runa Opdal Kerr inngår avtale

Econas forhandlingssjef i Econa Marianne Kringlebotn og arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Foto: Gry May Ljøterud

– Econas medlemmer representerer en voksende arbeidstakergruppe i en finansnæring som er i stadig utvikling. Det er derfor både naturlig og riktig at samarbeidet formaliseres gjennom en tariffavtale i tråd med det Finans Norges medlemmer ønsker. Vi takker Econa for konstruktive og ryddige forhandlinger og ser frem til et godt samarbeid fremover, sier arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr. 

Mer innflytelse til Econas tillitsvalgte

Finans Norge er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

Organisasjonen representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.

Econa har 1160 medlemmer og har en nyetablert bedriftsgruppe i DNB. Nå er mulighetene åpne for lokale bedriftsgrupper i flere av bedriftene. Den nye tariffavtalen betyr at Econas bedriftsgrupper nå vil få regulerte forhold og rett til samarbeid og medbestemmelse.

– Econas tillitsvalgte får med dette en plass rundt bordet i disse bedriftene, hvor man kan ha en dialog og drøfte viktige spørsmål av betydning for Econas medlemmer med bedriftens ledelse, sier Kringlebotn.

– Vi har gjennomført konstruktive og ryddige forhandlinger med Finans Norge og vi ser fram til videre samarbeid med Finans Norge og deres medlemsbedrifter, legger hun til.